Warunki korzystania

Witamy Państwa na stronie internetowej www.papermax.cz (zwanej dalej „Witryną”), którą prowadzi firma PAPERMAX, s.r.o., z siedzibą w Šeříková 315, Lyžbice, 739 61 Třinec, numer identyfikacyjny: 042 96 966

Warunki korzystania

a) Usługi świadczone przez te Strony publicznie dostępne. Korzystanie z Witryny jest uzależnione od akceptacji niniejszych Warunków. Odwiedzający Witrynę wyraża zgodę na niniejsze Warunki, korzystając z nich.

b) Bez zgody Właściciela zabronione jest korzystanie z Serwisu w inny sposób niż na własny użytek. Inne zastosowanie wymaga uprzedniej zgody Właściciela.

c) Odwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych Republiki Czeskiej podczas korzystania z tych stron, aby zawsze postępować zgodnie z tymi przepisami, dobrymi obyczajami i niniejszymi Warunkami.

d) Odwiedzający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna może stać się częściowo lub całkowicie niefunkcjonalna. Ponadto udostępniane treści lub usługi mogą również ulec zmianie lub anulowaniu. Podane fakty nie uprawniają odwiedzającego Witrynę do odszkodowania za szkody.

e) Niniejsza Witryna może zawierać łącza do serwerów internetowych i witryn osób trzecich. W takich przypadkach Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub funkcjonalność.

Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki danych, które niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i dlatego czasami umieszczane na komputerze użytkownika, podobnie jak większość dużych witryn internetowych.

Co to są pliki cookie?

Pliki tekstowe, które witryny internetowe przechowują na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy zaczynasz korzystać z witryny. Strony zapamiętują w ten sposób czynności, które na nich wykonałeś i Twoje preferencje (np. dane logowania, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez określony czas, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać tych danych i przeskakiwać z jednej strony do innej.

Jak dostosować korzystanie z plików cookie?

Korzystanie z plików cookies możesz dostosować do swoich potrzeb (np. możesz je usunąć). Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze, a większość przeglądarek oferuje również opcję zapobiegania przechowywaniu plików cookie na Twoim komputerze. Jeśli jednak skorzystasz z tej opcji, może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, i nie można wykluczyć ograniczeń niektórych usług i funkcji witryny.

Dostawca strony internetowej

Internet i media jako

Wenceslasská nám 832/19

110 00 Praga 1 - Nowe Miasto

http://www.web-media.cz/

Prosimy o przesyłanie pomysłów, spostrzeżeń lub informacji o problemach z wyświetlaniem tych stron na adres dostawcy strony internetowej info@web-media.cz lub za pomocą formularza internetowego pod adresemwww.web-media.cz/primominky-uzivatelu/