Anulowanie umowy

Anulowanie umowy kupna – sprzedaży w 14 dniowym, prawem określonym, terminie od daty zakupu towaru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy konsumentom określony prawem termin zwrotu. W przypadku, że towar zakupiony na www.papermaxpl.pl nie spełnienia wymogów Kupującego, może być zwrócony w okresie 14 dniowym od odbioru, bez podania przyczyny. Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe  Kupującego lub przekazem pocztowym, nie przekraczając terminu 30 dniowego od rozwiązania umowy.

WARUNKI ZWROTU TOWARU

  • Towar musi być bez śladów zużycia, nieuszkodzony, czysty, z kompletnymi akcesoriami i instrukcjami oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku nagrań audio i wideo lub programów komputerowych towar nie może być rozpakowany ani mieć złamanej plomby (dotyczy to również licencjonowanego oprogramowania będącego częścią niektórych produktów np. laptopy, drukarki itp.).
  • Jeżeli dostawa towarów, które Kupujący zwroca w terminem 14 dniowym, zawierała bezpłatny prezent lub prezent po obniżonej cenie, Kupujący jest również zobowiązany do zwrotu prezentu promocyjnego.
  • Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, kwota pieniężna wysyłana zpowrotem do Kupującego, za zwracany towar może zostać pomniejszona o koszty związane z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego. Koszty te mogą zostać obniżone lub całkowicie wykluczone przez Kupującego, w przypadku ostrożnego obchodzenia się z towarem.

SPOSÓB REALIZACJI

Należy wysłać pismo (idealnie e-mailem) o następującej treści:

  • Wysyłam anulowanie umowy numer XXXX z dnia DD.MM.RRRR i żądam zwrotu kwoty zapłaconej za towar XXXXXX na konto numer XXXXXXXX/XXXX.
  • Proszę wpisać datę i podpis. Można również użyć innego, dowolnego tekstu, który wyraźnie potwierdzi, że Kupujący chce anulować umowę w 14-dniowym terminie.

Adres do wysłania towaru: PAPERMAX, sro, Rudé armády 1820/31, 733 01 Karviná Hranice
Adres elektroniczny do komunikacji info@papermax.cz

  • W przypadku anulowania umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu, bez zbędnej zwłoki, nie przekraczając terminu 14 dniowego od daty anulowania umowy, wszystkie środki, w tym i koszty dostawy, które Kupujący zapłacił za dostarczenie towaru na podstawie umowy.

Kupujący płaci jednak opłatę pocztową związaną ze zwrotem towaru.

  • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1827 Kodeksu Cywilnego, nie można rozwiązać umowy kupna - sprzedarzy na dostawę towarów wg specialnego zamówienia, na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, dalej na dostawę towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami  itp.