Reklamacja

Rozpatrzenie reklamacji

Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji, bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu wady. W formie pisemnej, poda swoje dane kontaktowe i opis wady.

Towar prosimy wysłać pod adres:

Papermax, s.r.o.

Rudé Armády 1820/31
733 01 Karviná – Hranice

Dane niezbędne do przyjęcia reklamacji:

  • numer zamówienia lub numer faktury
  • kopia dokumentu podatkowego lub karty gwarancyjnej
  • nazwa reklamowanego produktu
  • opis wady/oznaczenie reklamowanej części
  • adres do przesłania rozpatrzonej reklamacji i kontakt (telefon, e-mail)

Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty reklamacji ( zgodnie z prawem).

W przypadku reklamacji wadliwego lub niewłaściwie wysłanego towaru, przysługuje Klientowi zwrot kosztów przesłania reklamowanej przesyłki. W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji, proszimy o wysłanie kopii potwierdzenia opłaty za usługi transportowe lub dowódu nadania wydanego pocztą, pod adres e-mailowy info@papermaxpl.pl.

Nieuzasadniona reklamacja

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kwotą odpowiadającą celowo poniesionym kosztom procedury reklamacyjnej (w przypadku, gdy wprowadzono procedurę zgodną z prawem handlowym).

Sprawdzenie przesyłki przed jej odbiorem

Zalecamy dokładne sprawdzenie stanu przesyłki przed odbiorzem od firmy transportowej, przede wszystkim  sprawdzenie zewnętrznych stron opakowania (nie powinny nosić śladów uszkodzeń, przebić, rozprysków płynów itp.).

Ostrzegamy, żeby nie odbierać od od firmy transportowej wyraźnie uszkodzonej przesyłki. W przypadku niewielkich uszkodzeń prosimy o zaznaczenie tej informacji na dowodzie dostawy. Polecamy również wykonanie dokumentacji fotograficznej przesyłki. Jeżeli nie można sprawdzić zawartości przesyłki przy jej odbiorze, to Klient powinien sprawdzić zawartość w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki. W przypadku, że pojawiły się problemy dotyczące przesyłki, to  prosimy o wysłanie informacji wraz z opisem, dokumentacją fotograficzną i numerem faktury/dowodu dostawy pod adres e-mailovy info@papermaxpl.pl.