O firmie

Nasza firma została założona w 2000 roku jako 5. Slezská obchodní s.r.o. W 2015 roku została przekształcona w nową spółkę PAPERMAX, s.r.o.

Naszym podstawowym priorytetem jest zadowolony klient. Dlatego staramy się oferować usługi powyżej zwykłych standardów. Naszą dewizą jest przede wszystkim ludzkie podejście, które w naszym przekonaniu jest podstawą udanej i długotrwałej współpracy.

Podstawowym celem oferty PAPERMAX, s.r.o. jest sprostanie wymogom każdego nowoczesnego biura. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki Print X, nie brakuje również oryginalnych tonerów i tuszy. W dalszej kolejności proponujemy duży asortyment artykułów papierniczych, folii i materiałów przeznaczonych dla logistyki magazynowej. Następne w kolejce są produkty drogeryjne i czyszczące wielu typów, marek i kategorii. Do dyspozycji mamy również szeroki asortyment innych towarów, które można wykorzystać w biurze.

Aby być jeszcze bliżej Tobie, szanowny Kliencie, współpracujemy z siecią punktów odbioru GLS i Paczkomat, dzięki czemu, można nasz towar odebrać osobiście w prawie każdym większym i mniejszym mieście.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dobrze prosperującą firmę, szkołę, biuro, organizację opieki zdrowotnej, osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub konsumenta końcowego, znamy Państwa potrzeby i wiemy, jak się Państwem zaopiekować.

Firma PAPERMAX, s.r.o przestrzega zasad przedsiębiorczości społecznej i działa jako przedsiębiorstwo społeczne. Przedsiębiorstwo społeczne realizuje społecznie korzystne cele zatrudnienia i integracji społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy poprzez poniższe zasady.

Zasady społeczne

 • podmioty objęte zakresem grup określonych, defaworyzowanych, w niniejszym rozporządzeniu stanowią ponad 30% pracowników. Informacje te są publicznie dostępne. Papermax zatrudnia obecnie 27 pracowników, w tym 23 osoby niepełnosprawne, czyli z grupy docelowej. Chodzi o 85% pracowników, którzy inaczej mieliby trudności ze znalezieniem pracy
 • pracownicy z grup defaworyzowanych otrzymują wsparcie uwzględniające ich specyficzne potrzeby. Pracownicy Papermax mają możliwość skorzystania z  przerw na odpoczynek ponad standardu, regularnych wizyt u lekarza i w razie potrzeby, dalej ponadnormatywnych dni wolnych na naukę.
 • pracownicy są regularnie i systematycznie informowani o działalności firmy, wynikach zarządzania i realizacji celów społecznie korzystnych. Pracownicy są zaangażowani w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku działalności spółki. Pracownicy Papermax są na bieżąco informowani o aktualnym stanie i wynikach gospodarczych w ramach rutynowej komunikacji.
 • Raz w miesiącu odbywa się spotkanie wszystkich pracownikami, na którym każdy ma możliwość skomentowania działalności i przedstawienia propozycji usprawnienia działania firmy
 • pracownicy z grup defaworyzowanych kształceni  zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Papermax koncentruje się na ciągłe, indywidualnie ksztakcenie pracowników zgodnie z potrzebami wykonywanej pracy. Jednocześnie pracownicy mają możliwość indywidualnej edukacji. Firma zapewnia edukację osobistą do jednego dnia w tygodniu.
 • Raz na trzy miesiące pracownicy są szkoleni przez Judr. Bureša. Tematyką szkolenia są m.in. kompetencje finansowe, ramy prawne rynku pracy i ochrona prawna pracowników, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Raz w roku pracownicy są szkoleni w zakresie BHP przez pana inż. Aleša Vymazala. Część pracowników jest szkolona indywidualnie według potrzeb danego miejsca pracy. Trenerem wewnętrznym obsługi wózków widłowch jest Pan Jan Raj.

Współpracujemy dalej z Bc. Sarah Grulich, która kieruje rozwojem osobistym naszych pracowników. Każdy pracownik posiada kartę rozwoju osobistego.

Raz na trzy miesiące, każdy pracownik osobiście rozmawia z Panią Grulich na temat zmian, postępów i nowości w życiu osobistym, i zawodowym oraz wyznacza cele osobiste na bliższą i dłuższą metę. Jednocześnie wspólnie konsultują też sposoby ich osiągnięcia. Udowodniono, że takie podejście skutkuje mniejszą rotacją pracowników i większą osobistą satysfakcją.

Zasady ekonomiczne

 • sprzedaż produktów i usług stanowi co najmniej 30% całkowitych przychodów firmy. W 2019 roku sprzedaż wyrobów własnych stanowiła 33,1% całkowitej sprzedaży firmy.
 • ponad 50% każdorocznego zysku jest reinwestowana w rozwój przedsiębiorstwa społecznego i realizację jego zadeklarowanych celów społecznie korzystnych. Informacje o wykorzystaniu  zysku publicznie dostępne. Do tej pory właścicielom firmy nie została rozdzielona ani jedna korona, a wszystkie zyski reinwestowane w firmę. W szczególności na rozbudowę powierzchni magazynowych i wyposażenia magazynu, wyposażenie warsztatu produkcyjnego w nowe systemy dystrybucji powietrza, odkurzacze i nowe drukarki testowe. W 2021 roku firma osiągnęła zysku w wysokości ponad 1 milion koron.
 • Kadra kierownicza jest niezależna od zewnętrznego gwaranta lub właściciela. Właścicielka firmy inż. Xenie Zelníčková, z pozycji właścicielki, nie ingeruje w zarządzanie spółką

 

Zasady ochrony środowiska

 • firma sformułowała zasady prowadzenia biznesu sprzyjającego środowisku, które aktywnie wprowadza w życie. Zasady są publicznie.  Podstawową działalnością produkcyjną firmy Papermax jest renowacja wkładów drukujących. Już samo to spełnia wyznaczone cele ekologiczne. Ponownie wprowadza na rynek plastikowe kasety z tonerem, które w przeciwnym razie trafiłyby do spalarni.
 • firma dąży codziennie v kierunku bardziej ekologicznego funkcjonowania. Komunikacja elektroniczna jest preferowana wewnętrznie i zewnętrznie. Do czyszczenia używane  produkty ekologiczne firmy Boiclean, które są kupowane w dużych opakowaniach, dla oszczędzania środowiska.
 • w nowej hali ogrzewanie ma zapewnić pompa ciepła, a prąd dostarczany będzie przy pomocy paneli fotowoltaicznych.

 Zasady lokalne

 • firma koncentruje swoją działalność na lokalnych potrzebach. Około 55 % obrotów firmy produkuje współpraca z klientami w zakresie 60 km od siedziby firmy. Naszymi klientami Technical Services Karviná, firma Donghee w Czeskim Cieszynie, Dom Seniora Havířov i inne. Firma, tam gdzie jest to możliwe, stara się również orientować na lokalnych dostawców. Do ważnych dostawców regionalnych należą eD' system Czech, as z Ostrawy, AT Computers as, DILERIS as
 • firma preferuje zatrudnianie mieszkańców okolicznych miast i wiosek; 92% pracowników Papermaxu to lokalni pracownicy z okolicy centrali firmy; z 28 pracowników 26 rekrutuje się z powiatów Karviná, Ostrava i Frýdek Místek.
 • Papermax współpracuje przede wszystkim z lokalnymi podmiotami. np. poszukuje nowych pracowników wyłącznie we współpracy z lokalnym urzędem pracy Karviná i Frýdek Místek. Papermax s.r.o. jest umownie zarejestrowany w urzędzie pracy jako uczestnik rynku pracy chronionej. Doradztwa prawnego, koncentrującego się na kwestiach ekonomicznych, udziela pracownikom Judr. V. Bureš z Trzyńca poza zakresem szkolenia firmowego i bezpłatnie. Firma współpracuje z organizacją non-profit Śląskiej Diakonii. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zarówno w zakresie ich kwalifikacji zawodowych, jak i osobistych. Rehabilitacja społeczna ma na celu pomóc osobom z grupy docelowej usamodzielnić się, i samodzielność rozwijać. Diakonia Śląska oferuje również pomoc w ćwiczeniu umiejętności zawodowych i społecznych przy wprowadzaniu nowego pracownika na miejsce pracy oraz zabezpiecza trójstronne spotkania pomiędzy firmą, Diakonią i pracownikiem.

 

 

Cieszymy się na współpracę z Państwem.

Zespół Papermax