Polityka prywatności

Jesteśmy świadomi wrażliwości Państwa danych osobowych, dlatego i my traktujemy je z wrażliwością i wyczuciem, i nie udostępniamy osobom trzecim.

Działamy zgodnie z rozporządzeniami ustawy nr 101/2000 Dz.U o Ochronie danych osobowych i informacji. Podane przez Państwo informacje zostaną wykorzystane do realizacji Państwa zamówienia. Zawierając umowę kupna - sprzedaży , Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania uzyskanych danych osobowych w celu dalszego oferowania Kupującemu towarów i usług. Kupujący ma prawo wyrazić na piśmie sprzeciw wobec rejestracji swoich danych osobowych. W takim przypadku dane, w niezbędnym zakresie,  zostaną usunięte z bazy danych.

W interfejsie sklepu internetowego korzystamy z aplikacji do zbierania adresów poczty elektronicznej w celu wysyłania wiadomości reklamowych i newsletterów. O ile życzą sobie Państwo usunąć swój kontakt z bazy danych, proszę o kontakt pod e-mailem info@papermax.cz.